MAKNOR OY (soittorobotti.fi)

 

Tietosuojaseloste

Seloste laadittu 04.05.2019. Päivitetty 28.11.2019.

 

 

 

Tämä tietosuojaseloste määrittelee, miten Maknor Oy (”Maknor”) käsittelee yritysasiakkaiden edustajien, potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajien, yhteistyökumppaneiden edustajien sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja. Kyseisistä henkilöistä käytetään tässä tietosuojaselosteessa yhteisesti nimitystä ”rekisteröity”. 

 

Marknor Oy on soittoteknologiaan erikoistunut yritys ja asiakkaamme käyttävät palveluamme työkaluna omien soittolistojensa läpikäymisessä. Maknor ei ota vastuuta rekisteröityjen Maknor Oy:lle toimittamien henkilötietorekisterien oikeellisuudesta tai siitä, kuinka tai mistä ao. henkilötiedot on hankittu, vaan vastuun kantaa rekisterinpitäjä. 

 

Maknorvoi päivittää tätä tietosuojaselostetta yksipuolisesti aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Maknor tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

 

1 Rekisterin pitäjä

 

Maknor Oy (Y-tunnus 2920475-2)

 

Mäkelänkatu 54

 

00510 Helsinki

 

044 325 0137

 

 

 

2 Yhteyshenkilö

 

Tietosuojavastuullinen: janne@yhdessakasvuun.fi

Maknor Oy Tietosuojavastuullinen, Mäkelänkatu 54 00510 Helsinki

 

 

 

3 Rekisterin nimi

 

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

4.1 Olemassa olevat asiakkaat ja yhteistyökumppanit

 

 

 

Jos rekisteröity on Maknor olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Maknor käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Maknor  ja rekisteröidyn edustaman organisaation välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen ja ylläpito;
 • asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen;
 • asiakas-, yhteistyökumppani-, ja muiden tilaisuuksien järjestäminen;
 • Maknorin palvelujen tarjoaminen, myynti ja markkinointi (kuten uutiskirjeiden ja muiden markkinointimateriaalien lähettäminen ja arvontojen suorittaminen); ja
 • markkina- tai muun tutkimuksen toteuttaminen, tilastointi ja Maknorin tuote- ja palvelukehitys.

 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Maknorin kaupallisen toiminnan luonne, joka perustuu Maknorin ja rekisteröidyn edustaman organisaation väliseen asiakas- tai yhteistyösuhteeseen, tai suoramarkkinoinnin tai tutkimuksen toteuttamiseen. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Maknor voi hoitaa yhteydenpidon asiakas- tai yhteistyökumppaninsa suuntaan, informoida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan sekä kehittää tuotteitaan ja palvelujaan vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeita.

 

 

 

4.2 Potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit

 

 

 

Jos rekisteröity on Maknorin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Maknor käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Maknorin tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen (kuten uutiskirjeiden, muiden markkinointimateriaalien ja tapahtumakutsujen lähettäminen, tapahtumien järjestäminen, tuotedemot ja asiantuntijaviestintä); ja
 • yhteydenottopyyntöihin ja tuotekyselyihin vastaaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Maknorin kaupallisen toiminnan luonne, joka perustuu suoramarkkinoinnin toteuttamiseen tai Maknorin ja rekisteröidyn väliseen asiayhteyteen, joka syntyy rekisteröidyn jättäessä tuotekyselyn tai muun yhteydenottopyynnön Maknorille. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Maknor voi vastata rekisteröidyn yhteydenottopyyntöihin, ja informoida potentiaalisia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan

 

 

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Maknor käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä:

 • etu- ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • IP-osoite;
 • rekisteröidyn edustama organisaatio ja sijainti, rekisteröidyn titteli tai asema kyseisessä organisaatiossa;
 • tieto osallistumisesta asiakas-, yhteistyö- tai muihin tilaisuuksiin; ja
 • tieto siitä, onko rekisteröity kieltänyt suoramarkkinointiviestien lähettämisen.

 

 

sekä mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä yhdessakasvuun.fi -internetsivun käyttötiedot.

 

 

 

6 Tietolähteet

 

Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot

 

Asiakasyritykseltä saadut tiedot

 

Julkisista lähteistä (esimerkiksi rekisteröidyn edustaman organisaation kotisivuilta)

 

Rekisteröidyn yhdessakasvuun.fi, leadline.fi tai soittorobotti.fi -internetsivulla käynneistä tallentuvat tiedot

 

Kolmannelta osapuolelta ostetut tiedot

 

 

 

7 Evästeet

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneelle tai mobiililaitteelle, kun käyt sivustolla. Käyttämällä Maknorin verkkosivuja suostut evästeiden käyttöön tämän evästekäytännön mukaisesti. Sivuilla näytetään tästä kertova ponnahdusikkuna, kun vierailet ensimmäistä kertaa Maknorin verkkosivuilla. Maknor käyttää verkkopalvelussaan evästeitä ja niihin verrattavia teknologioita mahdollistaakseen verkkopalvelun sujuvan käytön ja käyttäjäystävällisyyden. Lisäksi evästeitä hyödynnetään palvelun analysointi-, seuranta- ja kehittämistarkoituksessa.

 

Evästeet erotellaan ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet kuuluvat vierailemallesi verkko- tai mobiilipalvelulle, kun taas kolmannen osapuolen evästeet, kuuluvat kolmansille osapuolille, kuten verkkoanalytiikkaohjelmille.

 

Maknor käyttää kolmannen osapuolen evästeitä kohdistaakseen markkinointia ja saadakseen tietoa verkko- ja mobiilipalveluidemme käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että vieraillessasi verkko- tai mobiilipalveluissamme, palveluntarjoajat voivat asettaa evästeitä laitteellesi.

 

 

 

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

 

Google Analytics (Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fi)

 

Maknor ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä, evästeistä tai muista seurantatekniikoista. Näissä tapauksissa sovelletaan kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

 

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneella tai mobiililaitteella olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. 

 

 

8 Tietojen luovutukset

 

Maknor saattaa käyttää rekisteröityn tietojen käsittelyyn, kuten tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jolloin Maknor velvoittaa heidät asianmukaisin sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

 

Maknor voi palvelusopimuksen täyttämiseksi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi maksuvälitystä tarjoavat kumppanit, jotka voivat toimia maksunvälitykseen tarvittavien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä.

 

 

 

Maknor voi myös tapauskohtaisesti luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja asiakas-, yhteistyö- tai muita tilaisuuksia järjestäville yhteistyökumppaneilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjinä omaan lukuunsa. Lisäksi Maknor voi luovuttaa tietojasi mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle taholle.

 

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Maknor hyödyntää sähköisen markkinointi- ja asiakasviestinnän toteuttamisessa Yhdysvalloissa sijaitsevien palveluntarjoajien sähköisiä työkaluja, minkä vuoksi rekisteröidyn tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin silloin, kun käytämme tietojasi sähköiseen viestintään.

 

Yhdysvalloissa sijaitsevat Maknorin palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. 

 

Maknor voi myös muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa siirtää rekisteröidyn tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi edellyttäen, että EU:n henkilötietoasetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät.

 

10 Henkilötietojen säilytysaika

 

Jos rekisteröity on Maknorin olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja Maknor säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja Maknorin välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen ajan, ja enintään viisi vuotta asiakas- tai yhteistyösuhteen päättymisestä.

 

Jos rekisteröity on Maknorin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Maknor säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy. Jos rekisteröity kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, Maknor säilyttää rekisteröidyn osalta tiedon suoramarkkinointiviestien kieltämisestä.

 

 

 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Maknor huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Maknor on rajannut henkilötietojen käsittelypiirin niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin pääsy on rajattu työtehtäviin liittyvän käyttötarpeen perusteella ja vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

 

 

Maknor mahdollisilla yhteistyökumppaneilla on rajattu pääsy vain tarvittaviin henkilötietoihin henkilökohtaisilla tunnuksilla ja voimassa olevien salassapitosopimuksien alaisena.

 

Fyysinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuina.

 

 

12 Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Jos rekisteröity  peruu tilaamansa uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta, mutta on antanut meille yleisen markkinointiluvan, saattaa rekisteröity edelleen saada Maknorilta markkinointiviestintää. Rekisteröity voi tällöin perua antamansa yleisen suostumuksen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

 

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä se käsittelyn tarkoitus tai tarkoitukset, joiden osalta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei enää ole töissä maknorinin yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin palveluksessa).

 

 

Rekisteröity voi suoramarkkinoinnin kieltämisestä huolimatta saada Maknoriltailta edelleen muuta asiakasviestintää. Lisäksi rekisteröity voi saada Maknoriltailta työhönsä tai vastuualueeseensa liittyvää markkinointiviestintää, jonka rekisteröity voi helpoiten kieltää saamansa viestin lopussa olevan linkin avulla. Rekisteröity voi lisätä puhelinnumeronsa Maknorinin estolistalle, jolloin rekisteröity ei enää vastaanota Maknor soittoautomaatiopalvelun markkinointiin liittyviä puheluita. Tämä tapahtuu osoitteessa: https://www.soittoesto.fi

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että Maknor ei käsittele rekisteröityä koskevia tietoja, sekä rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli rekisteröidyn tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, rekisteröidyllä on oikeus pyytää Maknoria oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Rekisteröity voi tehdä tarkastus- tai oikaisupyynnön kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

 

 

 

 

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Jos rekisteröity katsoo, että Maknor on tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukannut rekisteröidyn henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voi rekisteröity tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojaviranomaiselle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään asiakaspalvelun puoleen asian selvittämiseksi.